<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Сургуулийн өмнөх боловсролд хуваарилдаг хөрөнгөөрөө Монгол Улс тэргүүлснийг ЮНИСЕФ шинэ тайландаа дурджээ

newsmall
“Монгол Улс боловсролын салбарын төсвийн дөрөвний нэгээс илүүг сургуулийн өмнөх боловсролд хуваарилдаг нь дэлхийд хамгийн өндөр үзүүлэлтийн нэг юм” хэмээн НҮБ-ын Хүүхдийн Сан шинэ тайландаа дурдсан байна