<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>
НҮҮР НИЙГЭМ Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдүүдэд анхааруулж байна
featured

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдүүдэд анхааруулж байна

 Татварын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө бүртгүүлсэн хуулийн этгээд нь эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөрт багтаан харьяалагдах улсын бүртгэлийн байгууллагад хандаж бүртгүүлсэн байхыг анхааруулж байна.

Хуулийн этгээд эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ бүртгүүлэхдээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/1327 дугаар тушаалаар баталсан “Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 маягт/”-ийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөнө.

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг https://burtgel.gov.mn/post/43951 холбоосоор харна уу.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

114744271_3177370292350756_3918514242066575580_o Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн анхааралд

TO THE ATTENTION OF LEGAL ENTITIES WITH FOREIGN INVESTMENT

According to Article 9 of the Law on Procedures for Enforcing the General Law on Taxation (revised version), a legal entity registered in the state registration of legal entities before January 1, 2020 shall submit its ultimate owner information by January 1, 2021. Please be registered with the relevant state registration authority.

When registering the ultimate owner information of a legal entity, the “Application for registration of the final owner information of the legal entity / Form UB-12 /” approved by the Order A / 1327 of the Director General of the State Registration Authority dated December 26, 2019 must be filled in accurately and completely.

For information on registering the ultimate owner of a legal entity, please visit https://burtgel.gov.mn/post/43951.

GENERAL AUTHORITY FOR STATE REGISTRATION