<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>
НҮҮР ЭДИЙН ЗАСАГ Засгийн газрын өрийн үлдэгдэл 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 31.1 их наяд төгрөг байна
featured

Засгийн газрын өрийн үлдэгдэл 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 31.1 их наяд төгрөг байна

 Засгийн газрын өрийн үлдэгдэл 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 31.1 их наяд төгрөг буюу ДНБ-ний 61.2 хувьд хүрэхээр төсөөлөгдөж байна. Засгийн газрын өрийн бүтцийн хувьд 2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр дотоод өр 12.1 хувь, гадаад өр 81.8 хувь, Засгийн газрын өрийн баталгаа болон барих-шилжүүлэх төрлийн концесс 6.1 хувийг тус тус эзэлж байна.
 
Засгийн газрын өр...

Засгийн газрын өрийн үлдэгдэл 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 31.1 ихнаяд төгрөг буюу ДНБ-ний 61.2 хувьд хүрэхээр төсөөлөгдөж байна. Засгийн газрын өрийн бүтцийн хувьд 2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр дотоод өр 12.1 хувь, гадаад өр 81.8 хувь, Засгийн газрын өрийн баталгаа болон барих-шилжүүлэх төрлийн концесс 6.1 хувийг тус тус эзэлж байна.